Hastane Kurallarımız

Hastane Kurallarımız

ZİYARETÇİ KURALLARI  

 • Hastanemizde ziyaret haftanın 7 (yedi) günü saat 08:00:22:00 saatleri arasındadır. 
 • Hastane düzeninin sağlanması açısından bu saatler dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir.
 • .Ziyarete gelirken hastanıza kitap,dergi,gazete,hijyenik bakım ürünleri (kolonya,kağıt peçete,havlu mendil) ile zararsız oyuncak dışında eşya getirilmemelidir.
 • Enfeksiyon ve alerjik reaksiyonlar açısından hastalara çiçek getirilmesi uygun değildir.
 • Hastane dışından yiyecek ve içecek getirilmesi sakıncalıdır.
 • Görevlilerin talimatlarına tüm ziyaretçilerimizin uyması zorunludur.Hasta yataklarına oturulması sakıncalıdır.
 • Hastane içinde sigara içilmesi yasaktır. 
 • Ziyaret süresi 15 dakikayı geçmemelidir. 
 • Hekim vizite geldiğinde tüm ziyaretçiler odayı boşaltmalıdırlar. 

 

ÇOCUK ZİYARETÇİ KURALLARI 

 • 16 yaşından küçük tüm ziyaretçi çocuklardan ziyaret süresince eşlik eden ebeveyn yada erişkinler sorumludur.
 • Hastalık veya ziyaret esnasında viral solunum yolu enfeksiyonu şikayeti (ateş,öksürük,burun akıntısı,döküntü vb.)olan çocukların hastanede ziyaretçi olarak bulunması uygun değildir.
 • Tüm çocuk ziyaretçiler yatan hasta ziyareti öncesinde bulaşıcı olduğu bilinen bir hastalık (suçiçeği,kızamık,influenza vb.)ile son dört hafta içinde geçirilmiş döküntülü bir hastalık öyküsü sorgulanacaktır.
 • Ziyaretçi çocukların girişte el hijyeni sağladıktan sonra üniteye girmelerine izin verilir.
 • Herhangi bir salgın durumunda Enfeksiyon Kontrol Komitesi veya  ünite sorumlusu tarafından,veya ünitedeki acil durumlarda ziyaretler yasaklanabilir yada ziyaret saatlerinde değişiklikler yapılabilir. 

   

YOĞUN BAKIM HASTA ZİYARET KURALLARI  

 • Hastaların özellikli durumlarından dolayı günde 2 (iki) kere 5 dakikayı geçmemek kaydıyla sadece 1. derece yakınları ve 1 kişi talimatlara uygun olarak ziyaret edebilmektedir. 
 • Ziyaretçiler, Yoğun bakıma girerken alkol bazlı el dezenfektanı kullanılır.
 • Yoğun bakımdan çıkarken el dezenfektanı kullanılır ve eller yıkanır. 

 

 İZOLASYON ODASI HASTA ZİYARET KURALLARI 

 • Hekimin izin vermesi durumunda, Kişisel Koruyucu Ekipmanları kullanmak kaydı ile hastanın 1. derece yakınları aseptik kurallara uyarak hasta ziyaretinde bulunabilirler.  

REFAKATÇİ KURALLARI 

 

 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir. 
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur. 
 • Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz. 
 • Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler. 
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 
 • Özel oda dışındaki refakatçilere yatak verilme mecburiyeti yoktur. Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler. 
 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. 
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir. 
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir. 
 • Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar. 
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir. 
 • Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir. 
 • Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir. 
 • Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler. 
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler. 
 • Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir 

 

Hastane kurallarına uyduğunuz için teşekkür ederiz.


Sağlık Ekip İşidir

“ En yüce değer bilgi ve en üstün hizmet insana hizmettir ”