Anlaşmalı Kurumlar

Anlaşmalı Kurumlar

Müracaat belgeleri;
a) SSK Çalışan (506 sayılı Kanun kapsamındaki aktif sigortalılar)

İşveren tarafından düzenlenen vizite kağıdı (Ek- 4)
Kurum tarafından verilen sağlık karnesi veya önyüz fotokopisi
T.C. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi

b) SSK Emekli (506 sayılı kanun kapsamındaki diğer kişiler için)

Vizite kağıdı (Ek-5) veya Sağlık Belgesi (Ek-6)
Kurum tarafından verilen sağlık karnesi veya önyüz fotokopisi
T.C. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi

c) BAĞ-KUR (1479 sayılı ve 2926 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımlarından yararlandırılanlar)

Kurum tarafından verilen sağlık karnesi veya önyüz fotokopisi
T.C. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi

ç) EMEKLİ SANDIĞI (5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında tedavi giderleri karşılanan kişiler)

Kurum tarafından verilen sağlık karnesi veya önyüz fotokopisi
T.C. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi

d) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler

Sigorta il/sigorta müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış "Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi"
Resmi kimlik belgesi

e) 4046 sayılı Kanun kapsamında iş kaybı tazminatı alan kişiler ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları

Türkiye İş Kurumunca verilen İş Kaybı Tazminatı Kimlik Belgesi
Kurum tarafından verilen sağlık karnesi veya önyüz fotokopisi
T.C. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi

f) 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunundan işsizlik ödeneği alan sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler

Türküye İş Kurumlarınca verilen İşsizlik Ödeneği Kimlik ve Sağlık Belgesi
Kurum tarafından verilen sağlık karnesi veya önyüz fotokopisi
T.C. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi

g) 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun kapsamındaki sigortalılar ile eş ve çocukları

Kurum tarafından verilen sağlık karnesi veya önyüz fotokopisi
T.C. kimlik numarasını gösteren resmi kimlik belgesi

 


ANLAŞMALI KURUMLARIMIZ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Sağlık Ekip İşidir

“ En yüce değer bilgi ve en üstün hizmet insana hizmettir ”