Hastane Kurallarımız

Hastane Kurallarımız

ZİYARETÇİ KURALLARI  

 • Hastanemizde ziyaret haftanın 7 (yedi) günü saat 08:00:22:00 saatleri arasındadır. 
 • Hastane düzeninin sağlanması açısından bu saatler dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir.
 • .Ziyarete gelirken hastanıza kitap,dergi,gazete,hijyenik bakım ürünleri (kolonya,kağıt peçete,havlu mendil) ile zararsız oyuncak dışında eşya getirilmemelidir.
 • Enfeksiyon ve alerjik reaksiyonlar açısından hastalara çiçek getirilmesi uygun değildir.
 • Hastane dışından yiyecek ve içecek getirilmesi sakıncalıdır.
 • Görevlilerin talimatlarına tüm ziyaretçilerimizin uyması zorunludur.Hasta yataklarına oturulması sakıncalıdır.
 • Hastane içinde sigara içilmesi yasaktır. 
 • Ziyaret süresi 15 dakikayı geçmemelidir. 
 • Hekim vizite geldiğinde tüm ziyaretçiler odayı boşaltmalıdırlar. 

 

ÇOCUK ZİYARETÇİ KURALLARI 

 • 16 yaşından küçük tüm ziyaretçi çocuklardan ziyaret süresince eşlik eden ebeveyn yada erişkinler sorumludur.
 • Hastalık veya ziyaret esnasında viral solunum yolu enfeksiyonu şikayeti (ateş,öksürük,burun akıntısı,döküntü vb.)olan çocukların hastanede ziyaretçi olarak bulunması uygun değildir.
 • Tüm çocuk ziyaretçiler yatan hasta ziyareti öncesinde bulaşıcı olduğu bilinen bir hastalık (suçiçeği,kızamık,influenza vb.)ile son dört hafta içinde geçirilmiş döküntülü bir hastalık öyküsü sorgulanacaktır.
 • Ziyaretçi çocukların girişte el hijyeni sağladıktan sonra üniteye girmelerine izin verilir.
 • Herhangi bir salgın durumunda Enfeksiyon Kontrol Komitesi veya  ünite sorumlusu tarafından,veya ünitedeki acil durumlarda ziyaretler yasaklanabilir yada ziyaret saatlerinde değişiklikler yapılabilir. 

   

YOĞUN BAKIM HASTA ZİYARET KURALLARI  

 • Hastaların özellikli durumlarından dolayı günde 2 (iki) kere 5 dakikayı geçmemek kaydıyla sadece 1. derece yakınları ve 1 kişi talimatlara uygun olarak ziyaret edebilmektedir. 
 • Ziyaretçiler, Yoğun bakıma girerken alkol bazlı el dezenfektanı kullanılır.
 • Yoğun bakımdan çıkarken el dezenfektanı kullanılır ve eller yıkanır. 

 

 İZOLASYON ODASI HASTA ZİYARET KURALLARI 

 • Hekimin izin vermesi durumunda, Kişisel Koruyucu Ekipmanları kullanmak kaydı ile hastanın 1. derece yakınları aseptik kurallara uyarak hasta ziyaretinde bulunabilirler.  

REFAKATÇİ POLİTİKAMIZ

 

Tedavi ve bakım sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır. Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin refakatçi politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir. 
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur. 
 • Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz. 
 • Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler. 
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 
 • Özel oda dışındaki refakatçilere yatak verilme mecburiyeti yoktur. Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler. 
 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. 
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir. 
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir. 
 • Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar. 
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir. 
 • Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir. 
 • Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir. 
 • Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler. 
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler. 
 • Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir 

 

Hastane kurallarına uyduğunuz için teşekkür ederiz.


Sağlık Ekip İşidir

“ En yüce değer bilgi ve en üstün hizmet insana hizmettir ”