Bizden Haberler

LONG (UZAMIŞ) COVİD NEDİR?

LONG (UZAMIŞ) COVİD NEDİR?

 

COVID-19 hastalığı her gün başka bir yüzünü göstererek bizi şaşırtmaya devam ediyor. Artık hastalığın sadece bir grip olmadığını, grip gibi gelip geçmediğini ve bazı hastalarda yakınmaların aylarca devam ettiğini biliyoruz.

Uzamış COVID, COVİD-19 dan iyileşmiş, ancak hala enfeksiyonun kalıcı etkilerini bildiren ya da beklenenden çok daha uzun süredir semptomları olan kişilerde hastalığı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. COVID-19 tanısı konulan hastaların %10-%20 sinde belirtilerin bir aydan daha uzun süre devam ettiği gözlenmiş ve bu durum Long COVID ya da Uzamış COVID olarak adlandırılmıştır. Hastaların % 2-%3 ünde semptomların 12 haftadan daha uzun sürdüğü gözlenmiştir.

Uzamış COVID daha çok, ileri yaş>50 yaş, ağır covid-19 pnömonisi geçirenlerde,  kadın cinsiyet (genç yaş grubunda), obezite, astım hastalarında daha sık görülür.

Birçok çalışma, COVID-19 ile enfekte hastalarda akciğerler, kalp, beyin, böbrekler ve vasküler sistem dâhil olmak üzere birçok organ veya sistemde kalıcı hasar olduğunu belirlemiştir. Hasar, şiddetli inflamatuar yanıt, trombotik mikroanjiopati, venöz tromboembolizm ve oksijen düşüklüğünden kaynaklanoyor gibi görünmektedir. Düşük kan oksijen saturasyonu COVID-19 pnömonisi olan asemptomatik ve pre-semptomatik hastalarda bile saptanmıştır. Organ hasarının akciğerlerde, kalpte, beyinde ve böbreklerde, sadece hafif semptomları olan hastalarda bile devam ettiği bildirilmiştir.

Uzamış COVID Sendromu’ na Bağlı Semptomlar:

 

Çalışmalara göre en yaygın Uzamış COVID semptomları,

-yorgunluk

-koku-tat kaybı

-eklem ağrıları

-nefes darlığı

-öksürük

Uzamış COVID hastası devam eden semptomlarının önemsenmediğini bildirmektedir. Yataktan kalkmak, giyinmek, yemek hazırlamak ve duş almak gibi basit fiziksel aktiviteler bile bazı hastalar için yorucu olabilmektedir. Uzamış COVID’e ilişkin detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır. Ve bu çalışmalar, uzamış COVID semptomlarının nedenlerini ve bu semptomları hafifletmenin yollarını araştırmalıdır.

Paylaş :

Tags: ,deneme