İsfendiyar Anadolu Hastanesi

Uzm. Dr. Mehmet BİNİCİ

Uzm. Dr. Mehmet BİNİCİ

Dahiliye Uzmanı

Özgeçmiş

Görevi: Dahiliye Uzmanı
Görev Yeri: Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi
Branşı: Dahiliye Uzmanı
Üniversite: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Önceki Görev: Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi, Özel Uğurlu Hastanesi
Yabancı Dil: İngilizce