Olukbaşı Anadolu Hastanesi

Uzm. Dr.  Vedat GÖK

Uzm. Dr. Vedat GÖK

Radyoloji Uzmanı

Özgeçmiş

Doğum Tarihi: 29.11.1973
Doğum Yeri: Ankara
Görevi: Radyoloji Uzmanı
Görev Yeri: İsfendiyar Anadolu Hastanesi
Branşı: Radyoloji Uzmanı
Üniversite: Uludağ Tıp Fakültesi
Uzmanlık Yeri: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Yabancı Dil: İngilizce

Özgeçmiş
29.11.1973 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Zonguldak'ta tamamladı. Uludağ Tıp Fükeltesi'ni 1997 yılında tamamladı. İhtisas eğitimini Sivas Cumhuriyet Ünversitesi'nde yaptı. Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'nde sekiz yıl görev yaptıktan sonra Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi'ne geçerek hastalarına burada hizmet vermeye başladı.