Olukbaşı Anadolu Hastanesi

Doç. Dr.  Abdulkadir YILDIZ

Doç. Dr. Abdulkadir YILDIZ

Kardiyoloji Uzmanı

Özgeçmiş

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı soyadı: Abdulkadir YILDIZ

Doğum tarihi: 03/12/1981

Öğrenim durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Hacettepe Tıp Fakültesi (İngilizce)

2000-2006

Tıpta Uzmanlık

Kardiyoloji İhtisası

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2006-2011

 
Tıpta uzmanlık tezi ve danışmanı:

Tez başlığı: İdiyopatik Dilate Kardiyomiyopati Hastalarında Ekokardiyografik Doku Karakterizasyonu İle Fonksiyonel Kapasite Arasındaki İlişki

Tez danışmanı: Doç.Dr. Omaç TÜFEKÇİOĞLU

Görevler:

Görev ünvanı

Görev yeri

Yıl

Asistan Dr.

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2006-2011

Uzman Dr.

Bismil Devlet Hastanesi

2011-2012

Yrd Doç Dr.

Dicle Üniveritesi Tıp Fakültesi Kalp Hastanesi

2012-2013

Görevlendirme

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

2013-2014

Yrd Doç Dr.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Hastanesi

2014-2015

Doç Dr.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Hastanesi

2015-2015

Doç Dr.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

2015-2017

Doç Dr.

Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi

2017-2019Yönetilen yüksek lisans tezleri:

1- Dr. Abdurrahman Akyüz; Kronik böbrek yetmezliği hastalarında hemodiyaliz öncesi ve sonrası sağ ventrikül sistolik fonksiyonlarının ekokardiyografi ile degerlendirilmesi, Kardiyoloji uzmanlık tezi, 2013.

2- Dr. Önder Bilge; Koroner arter ektazi/anevrizmasi ile osteopontin seviyesi arasindaki ilişki, Kardiyoloji uzmanlık tezi, 2013.

Projelerde yaptığı görevler:

1- Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde okul çağı çocuklarında ekokardiyografi ile romatizmal kalp hastalıgı sıklığının araştırılması, Dicle Üniversitesi BAP, Yönetici, 2013.

2- Maksimal efor testi pozitif hastalarda çözünür lektin-benzeri oksidize LDL reseptör-1 seviyeleri ile koroner anjiografide saptanan ateroskleroz ciddiyeti arasındaki iliski, Dicle Üniversitesi BAP, Arastırmacı, 2013.

3- Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesinin anjiyografi ve kateter laboratuvari altyapısının güçlendirilmesi ve girişimsel tedavi imkanlarının genişletilmesi, Dicle Üniversitesi BAP, Araştırmacı, 2013.

4- Pentraxin 3 ile kronik romatizmal mitral darlığı şiddeti arasındaki ilişki, Dicle Üniversitesi BAP, Araştırmacı, 2014.

5- Doksorubisin kardiyotoksisitesinde oluşan oksidatif ve nekrotik hasarda allopurinol, kolşisin ve çörekotunun koruyucu rolü, Yönetici, 2015.

Bilimsel kuruluşlara üyelikler:

- Türk Kardiyoloji Derneği, 2012

- European Society of Cardiology, 2012

- Acute Cardiovascular Care Association, 2014

- European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), 2014

- EACVI Cardiovascular Magnetic Resonance (CMR) Section, 2014

- European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), 2015

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Açıklama

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

Defibrilatör

 

1

15

Dönem 2 İyi Hekimlik Uygulamaları (5 grup)

Elektrokardiyografiye giriş

2

 

120

Dönem 2 Kan, Dolaşım ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu

Elektrokardiyografi

2

 

120

Dönem 3 Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu

Elektrokardiyografi

2

2

40

Dönem 4 Kardiyoloji Staj Dersi (2 grup)

Senkop

2

 

40

Dönem 4 Kardiyoloji Staj Dersi (2 grup)

Akut Kalp Yetersizliği ve Şok

2

1

40

Dönem 4 Kardiyoloji Staj Dersi (2 grup)

Bahar

Defibrilatör

 

1

15

Dönem 2 İyi Hekimlik Uygulamaları (4 grup)

Elektrokardiyografi

2

4

40

Dönem 4 Kardiyoloji Staj Dersi (2 grup)

2013-2014

Güz

Elektrokardiyografi

2

2

40

Dönem 4 Kardiyoloji Staj Dersi

Ekim 2013-Nisan 2014 tarihleri arasında girişimsel kardiyoloji fellowu olarak Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalında görevlendirilme nedeniyle ders anlatılmadı.

Bahar

2014-2015

Güz

Elektrokardiyografi

2

 

120

Dönem 3 Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu

Aritmili hastaya yaklaşım

 

2

40

Dönem 4 Kardiyoloji Staj Dersi (2 grup)

Kardiyak öykü ve muayene

 

2

40

Dönem 4 Kardiyoloji Staj Dersi (2 grup)

Elektrokardiyografi

 

1

10

Dönem 4 Kardiyoloji Staj Dersi

Akut Koroner Sendromlar

 

1

10

Dönem 4 Kardiyoloji Staj Dersi

Kalp Yetersizliği

 

1

10

Dönem 4 Kardiyoloji Staj Dersi

Bahar

Aritmili hastaya yaklaşım

 

2

40

Dönem 4 Kardiyoloji Staj Dersi (2 grup)

Akut Koroner Sendromlar

 

1

10

Dönem 4 Kardiyoloji Staj Dersi

Kalp Yetersizliği

 

1

10

Dönem 4 Kardiyoloji Staj Dersi

Elektrokardiyografi

 

1

10

Dönem 4 Kardiyoloji Staj Dersi

 

İLGİLENDİĞİ ALANLAR

- Kalp yetersizliği, noninvazif ve invazif tedavi (KRT)

- Koroner arter hastalığı, noninvazif ve invazif tedavi (PTCA+stent)

- Pulmoner hipertansiyon

- Kalıcı pil implantasyonu

 

 

ESERLER

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

A1. Yildiz A, Gucuk E, Cay S. A case of rhabdomyolysis and thromboembolic event secondary to fibrate monotherapy. Acta Cardiol. 2008 Aug;63(4):515-7.

 

A2. Cay S, Ozturk S, Biyikoglu F, Yildiz A, Cimen T, Uygur B, Tuna F. Association of heart rate profile during exercise with the severity of coronary artery disease. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2009 May;10(5):394-400. doi: 10.2459/JCM.0b013e328329c715.

 

A3. Ertas F, Oylumlu M, Akil MA, Acet H, Bilik MZ, Celepkolu T, Yildiz A, Kaya H, Alan S, Ozhan H. Non-valvular atrial fibrillation in the elderly; preliminary results from the National AFTER (Atrial Fibrillation in Turkey: Epidemiologic Registry) Study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013 Apr; 17(8): 1012-6.

 

A4. Yildiz A, Tuncez A, Sahin KE, Karan A, Oylumlu M, Akil MA, Yuksel M. A Case of Very Late Simultaneous Bare Metal Stent Thrombosis with Complete Atrio-Ventricular Block. Int J Basic Clin Studies 2013; 1(1): 81-88.

 

A5. Yildiz A, Tuncez A, Demirkan B, Guray Y. An Unusual Cause of Syncope: Diaphragmatic Hernia. Echocardiography. 2013 May; 30(5): E136-7. doi: 10.1111/echo.12150.

 

A6. Polat N, Yildiz A, Oylumlu M, Kaya H, Acet H, Akil MA, Yuksel M, Bilik MZ, Aydin M, Ulgen MS. Relationship Between Red Cell Distribution Width and the GRACE Risk Score With In-Hospital Death in Patients With Acute Coronary Syndrome. Clin Appl Thromb Hemost. 2013 Aug 12;20(6):577-582. doi: 10.1177/1076029613500707.

 

A7. Oylumlu M, Polat N, Elbey MA, Soydinc S, Basyigit I, Yildiz A. Iatrogenic Coronary Artery and Right Atrial Rupture During Percutaneous Coronary Intervention. Int J Basic Clin Studies 2013; 2(2):131-134.

 

A8. Tuncez A, Kaya Z, Aras D, Yildiz A, Gül EE, Tekinalp M, Karakaş MF, Kısacık HL. Incidence and predictors of radial artery occlusion associated transradial catheterization. Int J Med Sci. 2013 Oct 3;10(12):1715-9. doi: 10.7150/ijms.7087.

 

A9. Yildiz A, Oylumlu M, Yuksel M, Aydin M, Polat N, Acet H, Akil MA, Bilik MZ, Kaya H, Ertas F. The Association Between the Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and the Presence of Ventricular Premature Contractions in Young Adults. Clin Appl Thromb Hemost. 2013 Nov 6. doi: 10.1177/1076029613509478.

 

A10. Yildiz A, Karakas MF, Cimen T, Tuncez A, Korkmaz A, Uygur B, Isleyen A, Tufekcioglu O. The relationship between functional capacity and ultrasonic tissue characterization in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy. Cardiol J. 2013;20(6):626-32. doi: 10.5603/CJ.2013.0082.

 

A11. Kaya H, Ertas F, Oylumlu M, Bilik MZ, Yildiz A, Yuksel M, Polat N, Acet H, Işık F, Ülgen MS. Relation of epicardial fat thickness and brachial flow-mediated vasodilation with coronary artery disease. J Cardiol. 2013 Dec;62(6):343-7. doi: 10.1016/j.jjcc.2013.05.009.

 

A12. Oylumlu M, Yildiz A, Ercan S, Oylumlu M, Davutoglu V. Cardiac metastasis of a low-grade myofibroblastic sarcoma. Echocardiography. 2014 Jan;31(1):E1-4. doi: 10.1111/echo.12370.

 

A13. Oylumlu M, Elbey MA, Kalkan E, Akdağ S, Özbek K, Eren NK, Topcu S, Kahraman F, Akpek M, Demirtaş S, Yildiz A, Aydin M, Yuksel M. İnfektif Endokardit tanısıyla opere edilen hastaların demografik verileri ve sonuçları; Çok merkezli retrospektif çalışma. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Ocak-2014;22(1):56-62. doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8386.

 

A14. Acet H, Ertas F, Akil MA, Oylumlu M, Polat N, Yildiz A, Bilik MZ, Yuksel M, Kaya Z, Ulgen MS. New inflammatory predictors for non-valvular atrial fibrillation: echocardiographic epicardial fat thickness and neutrophil to lymphocyte ratio. Int J Cardiovasc Imaging. 2014 Jan;30(1):81-9. doi: 10.1007/s10554-013-0317-4.

 

A15. Korkmaz A, Yildiz A, Gunes H, Duyuler S, Tuncez A. Utility of Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Predicting Troponin Elevation in the Emergency Department Setting. Clin Appl Thromb Hemost. 2014 Jan 14. doi: 10.1177/1076029613519850.

 

A16. Yildiz A, Yuksel M, Oylumlu M, Polat N, Akyuz A, Acet H, Aydin M, Ulgen MS. The Utility of the Platelet-Lymphocyte Ratio for Predicting No Reflow in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Clin Appl Thromb Hemost. 2015 Apr;21(3):223-8. doi: 10.1177/1076029613519851.

A17. Oylumlu M, Ozler A, Yildiz A, Oylumlu M, Acet H, Polat N, Soydinc HE, Yuksel M, Ertas F. New inflammatory markers in pre-eclampsia: echocardiographic epicardial fat thickness and neutrophil to lymphocyte ratio. Clin Exp Hypertens. 2014;36(7):503-7. doi: 10.3109/10641963.2013.863324.

 

A18. Kaya H, Ertas F, Kaya Z, Kahya Eren N, Yuksel M, Köroğlu B, Köse N, Yildiz A, Cimen T, Ulgen MS. Epidemiology, anticoagulant treatment and risk of thromboembolism in patients with valvular atrial fibrillation: Results from Atrial Fibrillation in Turkey: Epidemiologic Registry (AFTER). Cardiol J. 2014;21(2):158-62. doi: 10.5603/CJ.a2013.0085.

 

A19. Yuksel M, Yildiz A, Oylumlu M, Polat N, Acet H, Ozaydogdu N. Three vessel coronary cameral fistulae associated with new onset atrial fibrillation and angina pectoris. Case Rep Vasc Med. 2014;2014:475325. doi: 10.1155/2014/475325.

 

A20. Oylumlu M, Oylumlu M, Yuksel M, Yildiz A, Bilik MZ, Akil MA, Ozler A, Acet H, Ertas F, Alan S. A simple method for the assessment of arterial stiffness in preeclamptic patients. Clin Exp Hypertens. 2014;36(8):531-7. doi: 10.3109/10641963.2014.913608.

 

A21. Acet H, Ertas F, Akil MA, Ozyurtlu F, Polat N, Bilik MZ, Aydin M, Oylumlu M, Yuksel M, Yildiz A, Kaya H, Akyuz A, Ozbek M. Relationship Between Hematologic Indices and GRACE Risk Score in Patients With ST Elevation Myocardial Infarction. Clin Appl Thromb Hemost. 2014 May 8. doi: 10.1177/1076029614533145.

 

A22. Aydin M, Aydin F, Yuksel M, Yildiz A, Polat N, Akil MA, Bilik MZ, Akyuz A, Batmaz I, Alan S. Visceral fat reflects disease activity in patients with ankylosing spondylitis. Clin Invest Med. 2014 Jun 1;37(3):E186.

 

A23. Oylumlu M, Yildiz A, Yuksel M, Akyuz A. Myocardial ischemia induced by three-vessel coronary-cameral fistulas. Postepy Kardiol Interwencyjnej. 2014;10(2):135-7. doi: 10.5114/pwki.2014.43524.

 

A24. Oylumlu M, Yildiz A, Yuksel M. The assessment of arterial stiffness in pre-eclamptic patients. Clin Exp Hypertens. 2014;36(8):603. doi: 10.3109/10641963.2014.939278.

 

A25. Yildiz A, Yuksel M, Oylumlu M, Polat N, Akil MA, Acet H. The association between neutrophil/lymphocyte ratio and functional capacity in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy. Anadolu Kardiyol Derg. 2015 Jan;15(1):13-7. doi: 10.5152/akd.2014.5131.

 

A26. Polat N, Yildiz A, Yuksel M, Acet H, Alan S. A Thrombotic Right Sinus of Valsalva Aneurysm Causing Acute Myocardial Infarction and Ischemic Stroke. Echocardiography. 2015 Jan;32(1):189-91. doi: 10.1111/echo.12755.

 

A27. Yildiz A, Ucmak D, Oylumlu M, Akkurt MZ, Yuksel M, Akil MA, Acet H, Polat N, Aydin M, Bilik MZ. Assessment of atrial electromechanical delay and p-wave dispersion in patients with psoriasis. Echocardiography. 2014 Oct;31(9):1071-6. doi: 10.1111/echo.12530.

 

A28. Akil MA, Acet H, Elbey MA, Aydin M, Bilik Z, Yildiz A, Yuksel M, Polat N, Ozhan H, Aksakal E, Alan S, Ulgen S. Prognostic Factors And In-Hospital Outcome Of Native Valve Endocarditis In Turkey. A Multicenter Study. Acta Medica Mediterranea, 2014;30(5):1035-9.

 

A29. Polat N, Yildiz A, Yuksel M, Bilik MZ, Aydin M, Acet H, Akil MA, Oylumlu M, Kaya H, Ertas F, Cil H. Association of neutrophil-lymphocyte ratio with the presence and severity of rheumatic mitral valve stenosis. Clin Appl Thromb Hemost. 2014 Nov;20(8):793-8. doi: 10.1177/1076029613514131.

 

A30. Oylumlu M, Oylumlu M, Yuksel M, Dogan A, Cakici M, Ozgeyik M, Yildiz A, Kilit C, Amasyali B. The Usefulness of Plateletcrit to Predict Cardiac Syndrome X in Patients with Normal Coronary Angiogram. Postepy Kardiol Interwencyjnej. March 2014.

 

A31. Acet H, Ertas F, Bilik MZ, Akil MA, Ozyurtlu F, Aydin M, Oylumlu M, Polat N, Yuksel M, Yildiz A, Kaya H, Akyuz A, Aycicek H, Ozbek M, Toprak N. The Relationship Between Neutrophil to Lymphocyte Ratio, Platelet to Lymphocyte Ratio and TIMI Risk Score in Patients with STEMI Before Primary Coronary Intervention. Postepy Kardiol Interwencyjnej. April 2014. doi: 10.5114/pwki.2014.42423.

 

A32. Akil MA, Akil E, Acet H, Bilik MZ, Oylumlu M, Yildiz A, Akyuz A, Ertas F, Toprak N. Atrial Electromechanic Delay and Left Atrial Mechanical Function in Stroke Patients. Anadolu Kardiyol Derg. April 2014. doi: 10.5152/akd.2014.5558

 

A33. Oylumlu M, Dogan A, Oylumlu M, Yildiz A, Yuksel M, Kayan F, Kilit C, Amasyalı B. Relationship between Platelet to Lymphocyte Ratio and Coronary Slow Flow. Anadolu Kardiyol Derg. April-2014. doi: 10.5152/akd.2014.5376.