Sisteminizde Flash Yüklü Olmalıdır!

Get Adobe Flash player

Sisteminizde Flash Yüklü Olmalıdır!

Get Adobe Flash player

10 soruda Kansız, katetersiz BT Anjiografi ...04/08/2011

10 soruda Kansız, katetersiz BT Anjiografi ...
10 soruda Kansız, katetersiz BT Anjiografi ...
Facebook'ta Bu Makaleyi Paylaş Tüm Makaleler

10 soruda Kansız, katetersiz BT Anjiografi ...

 

1- Anjiografi nedir?
 
Anjiografi damardan kontrast madde verilerek ilgili araştırılacak bölgede yer alan atar ya da toplar damarların incelenmesi işlemidir
 
2-Kontrast Madde nedir? Yan etkisi var mıdır?
 
Kontrast madde atar(arter) ya da toplar(ven) damarlara verilen, verildiği damarları boyayarak daha görünür hale getiren ajanlardır. Bu sayede damar duvarlarında olası bir lezyon (damar sertliği, kireçleşme) ya da varsa damar tıkanıklığı tespit edilir. 
 
Kontrast maddelerin bir takım yan etkileri vardır. Ancak hastanın böbrek hastalığı, allerji öyküsü gibi durumlarının iyi irdelenmesinden sonra yan etki görülme şanssızlığı   oldukça azalacaktır. İşlem esnasında vücutta sıcaklık hissi, kolda, ensede hafif dereceli yanma, ağrı gibi durumlar geçici ama işleme uyum için önceden bilinmesinde fayda olan kontrast madde etkileridir.
 
3- Koroner Anjiografi nedir?
 
Kalp damarlarının kontrast madde verilerek görüntülenmesi işlemine koroner anjiografi denir.
 
4- Klasik Kateter Anjiografi işlemi nasıl yapılır?
 
Klasik yöntem ile anjiografi en yaygın şekli ile kasık atar damarından, kateter yardımı ile (arter) girilerek damar içine kontrast madde verilmek suretiyle yapılır. İşlem hasta hazırlığı ve derlenme ile birlikte yaklaşık olarak ortalama 45-60 dakika sürer. İşlem sonrası en az 4-8 saat yatak istirahati ve giriş yapılan damar düzeyine kompresyon( el, kum torbası vb. gereçler ile baskı uygulanması) gereklidir. Genel uygulamada en az 24 saat hastanede kalması gerekmektedir.
 
5- BT Anjiografi nasıl yapılır?
 
BT anjiografide ise toplar damardan (ven) kontrast madde verilir. İşlem hasta hazırlığı ve derlenme ile birlikte yaklaşık olarak ortalama 20 dakika sürer. İşlem sonrası hasta yaklaşık 15-30 dk gözlenir. Ardından kompresyon gibi bir işleme ve 24 saat hastanede kalmasına gerek olmaksızın günlük yaşantısına devam edebilir.
 
6- Kimlere BT Koroner Anjiografi yapılabilir?
 
a- Tipik olmayan gögüs ağrısı yakınması olan, fakat koroner arter hastalığı yönünden yüksek risk taşıyan (Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kan lipid değerleri olan, sigara içen ve ailesinde erken yaşta kalp hastalığı öyküsü olan) kişilerde rutin incelmeleri normal olanlara,
 
b- Düşük ve orta risk grubunda olmasına karşın, kalp damar hastalığını düşündürür yakınması olanlara,
 
c- Kalp cerrahisi dışında bir ameliyat olacak, risk grubunda yer alan kişilere (Amerikan Kardioloji Koleji ve Amerikan Kalp Cemiyeti bu grupta yer alan hastalara BT anjiografiyi önermektedir.),
 
d- By-Pass ameliyatı olan hastalarda greftlerin -yeni damarların- ya da girişimsel olarak damara takılan stentlerin durumunu görmek için,
 
e- Koroner arterlerin anatomisi, varyasyonları ve anomalilerinin ortaya çıkarılması için,
 
f- Klasik kateter anjiografi işlemi ile tam ve kesin karar verilemeyen olgularda tamamlayıcı olarak BT Koroner Anjiografi incelemesi yapılabilir.
 
7- Neden BT Koroner Anjiografi?
 
Klasik kateter anjiografi yapılan hastaların önemli bir kısmında normal sonuçlar rapor edilmektedir. Bu grupta yer alan kişilere klasik kateter anjiografiye göre BT Koroner Anjiografi yapılması hasta açısından daha konforlu olup (Atar damar yerine toplar damardan yapılması, hastanede kalış, yatak istirahati gerektirmemesi gibi ), tanı açısından anlamlı bir fark yoktur. BT anjiografi ile Koroner Arter Hastalığın dışlanması mümkün olmaktadır. Ayrıca kalp damarlarının görüntülenmesi esnasında tetkike dahil olan kesimlerde, aort (anevrizma gibi anormal genişleme durumları), pulmoner arter lümenleri, akciğerler, karaciğer ve böbrek üstü bezi gibi yapılar, kemik yapılarda değerlendirilir. Bu sistemlerden kaynaklanan bir takım patolojilerde aynı seansta aydınlatılmış olur. Bu nedenle atar damara girerek işlem yapmanın ve hastanede kalışa bağlı bir takım problemlerin riskini almak yerine uygun hasta gruplarında BT Anjiografi yapılması gittikçe yaygınlaşmaktadır.
 
8- BT Anjiografi Klasik Kateter Anjiografiye alternatif midir?
 
Hayır, en azından şuan için alternatif değildir. Yüksek risk grubunda olan, ciddi koroner arter hastalığı belirtisi olan ve işlem esnasında damar genişletici müdahale veya damar içine stent yerleştirilme olasılığı bulunan kişilerde hala Kateter anjiografi ilk seçenektir. Hal böyle iken bu iki teknik birbirinin alternatifi değil ancak tamamlayıcısı olabilir.
 
9- Hastaya verilen radyasyon miktarı nedir?
 
Hastanemizde de bulunan son teknoloji ürünü BT cihazları ile Radyasyon dozu oldukça azalmıştır. Özellikle yeni cihaz ve çekim teknikleri ile radyasyon miktarı oldukça azaltılmıştır. Burada unutulmaması gereken durum tüm medikal işlemlerde tıbbi açıdan kar/zarar oranının gözetilmesi ve doğru endikasyon (doğru hastaya doğru inceleme-müdahale ) konulmasıdır.
 
10- BT Anjiografi öncesi ve sonrası yapılması gerekenler
 
İşlem öncesi hastanın varsa allerji, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi durumları açısından sorgulanması önemlidir. İşlem öncesi aç olmak kontrast madde kaynaklı bulantı hissini azaltacaktır. Kalp ritmi yüksek hastalara ritim düzenleyici ilaçlar işlemin hemen öncesinde tatbik edilebilir. Bunun dışında ek bir hazırlık gerekmemektedir. Kontrast maddenin vücuttan atılımını hızlandırmak için hastanın bol su alması önerilir. İşlem sonrası hastanın yaşamsal bulguları kontrol edildikten hemen sonra, hastanede kalmasına gerek olmaksızın kişi günlük yaşamına devam edebilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzm.Dr. Ahmet ÖZDEN
Radyoloji